WASABE Blog

New developments on Collaborative Leadership

Collectieve Intelligentie gemodelleerd

Collectieve Intelligentie kan gestimuleerd worden. Relationele intelligentie, inclusie en een veilige en beveiligde omgeving zijn gekende criteria die de emergentie van Collectieve Intelligentie bevorderen. Robert Dilts gaat nog een stap verder en waagt zich aan de modellering ervan.
Een aantal facilitators, leden van de Dilts Strategy Group, hebben de afgelopen jaren de intentie gehad om de organisaties die in Collectieve Intelligence werken te modelleren. Het doel van het empirisch onderzoek was te bepalen wat de belangrijkste factoren zijn die Collectieve Intelligentie succesvol doen emergeren.
Dit boek is dus het verhaal van dit avontuur, uitgevoerd in een collaboratieve geest, wat uiteindelijk resulteerde in de opkomst van een Collectieve Intelligentie Perceptie Tool – PERICEO (Projet d’Etudes et de Recherches sur l’Intelligence collective dans les Entreprises et les Organisations).
Mede samengesteld en mede geschreven volgens de principes van Collectieve Intelligentie, streven de auteurs ernaar hun ontdekkingen te delen en lezers uit alle lagen van de bevolking aan te moedigen tot verdere studies en experimenten.
Robert Dilts, één van mijn leermeesters in NLP, zegt het zo: “Het vermogen van teams en organisaties om de voorwaarden te scheppen voor het creëren van een echte collectieve intelligentie is een van de grootste uitdagingen van onze tijd”.
12 basisprincipes om Collectieve Intelligentie te doen ontstaan worden in het boek kort herhaald:
1. Resonantie – Synergie en Emergentie
2. Intentie
3. Coach en Crash status
4. Holons en Holarchieën
5. Ego en Ziel
6. De logische niveaus aligneren
7. Visie – Missie – Ambitie – Rol
8. Modellering
9. Scorecards
10. Framing
11. Dynamic Teaming en Roterend Leiderschap
12. De delegatie vergadering
Tenslotte levert het zoekwerk een bijzonder nuttig tool op om te meten hoe ver uw organisatie staat op vlak van Collectieve Intelligentie in de praktijk. Sleutel factoren worden gedetailleerd weergegeven voor de 6 logische niveaus.
Het boek bevestigt, met een empirisch onderzoek hoe belangrijk het is de goede condities te scheppen om Collectieve Intelligentie te doen emergeren. De Collaboratieve Leider krijgt met dit boek een bijzonder goed inzicht om de stap naar de praktijk te zetten.
Didier
Bron: The Periceo Tool: Teams and Organizations, Develop Your Capacity for Collective Intelligence, by Robert B Dilts, Elisabeth Falcone, Isabelle Meiss, Dilts Strategy Group, 2019, ISBN-13: 978-1947629417