Training – Op weg naar collaboratief leiderschap

Om teams samen te stellen, zullen managers moeten overschakelen naar een mensgerichte manier van denken. Ze worden leiders, inspirerende samenwerking voor betere teamresultaten en veerkracht. Het beheersen van de 7 competenties voor gezamenlijk leiderschap is de sleutel tot hun succes.

Faciliteer Collectieve Intelligentie

Een collaboratieve mindset integreren en de emergentie van Collectieve Intelligentie faciliteren in een groep verhogen doeltreffendheid, productiviteit en welzijn van allen.
Hoe kan ik van een comfortabele “Ik” evolueren tot een performante “Wij”

 • Ontwikkel het postuur en de communicatie van een facilitator.
 • Ontdek nieuwe vergadermogelijkheden dankzij Collectieve Intelligentie.
 • Boost teamcollaboratie met Collectieve Intelligentie tijdens uw vergaderingen en workshops.
 • Verbeter de veerkracht van uw team door nieuwe manieren van probleemoplossing, ervaring- en kennisuitwisseling.

Ontplooi je tot leider en leid je team

Word een collaboratieve leider dankzij uw relationele intelligentie.

Hoe schept u de noodzakelijke voorwaarden om teamdoelstellingen te bereiken en tegelijkertijd een persoonlijke en collectieve ontwikkeling te bevorderen in een streven naar productiviteit en welzijn.

 • Breng het volle potentieel van uw team naar boven
 • Leid uw team met authenticiteit en welwillendheid
 • Houd uw energie onder controle en ontwikkel veerkracht
 • Leer anticiperen op conflicten en ermee omgaan

Identificeer en beheers emoties

Wees je bewust van je eigen emoties, die van anderen en de beste manier om ze te reguleren. Toon een diep gevoel voor empathie. Weet hoe je met moeilijke situaties moet omgaan terwijl je je eigen emoties onder controle houdt.

Ontwikkel zelfbewustzijn en zelfregulering om zelf meester te zijn in uitdagende situaties zoals conflicten, disruptieve veranderingen en in tijden van crisis.

 • Durf je emoties te tonen en ermee te communiceren.
 • Beheers je emoties in moeilijke situaties zoals veranderingen of conflicten in tijden van crisis.
 • Begrijp de emoties van anderen en leer ze te beantwoorden.

Stuur en ondersteun verandering

Begrijp de impact van verandering op onze dagelijkse context en leer de gevolgen ervan individueel en collectief te anticiperen.

 • Wees je bewust van je eigen uitdagingen gedurende het veranderingsproces en ontwikkel de nodige vaardigheden om ermee om te gaan.
 • Begrijp hoe u uw teamleden stap voor stap kunt begeleiden en hun problemen en bezorgdheden kunt beheren.
 • Weet wanneer en hoe u kunt communiceren om uw teams de beste ondersteuning te bieden in tijden van verandering.

Bevorder collaboratieve innovatie

Een klimaat scheppen dat bevorderlijk is voor innovatie en een kader creëren dat iedereen in staat stelt zijn volledige potentieel tot uitdrukking te brengen.

 • Weet hoe een omgeving gecreëerd moet worden die bevorderlijk is voor innovatie en kies de juiste tools volgens het gemeenschappelijke doel en de timing
 • Zorg dat uw team elk individu respecteert en geef elke persoon evenveel tijd om zich volledig uit te drukken
 • Vertrouw op het vermogen om het resultaat te bereiken en houd u uitsluitend bezig met het proces om het resultaat collectief te bereiken

Schep een dagelijkse feedback-cultuur

Het creëren van een feedbackcultuur binnen het eigen team begint met een verandering in de eigen gewoontes en de dagelijkse expressie (formeel en informeel) van feedback. Het is belangrijk om werknemers te laten zien dat ze belangrijk zijn en dat hun werk waardevol is.

 • Leer feedback te geven en te ontvangen, op een constructieve manier voor beide partijen
 • Ontwikkel een positieve feedbackcultuur om waardering te tonen en de motivatie van medewerkers te stimuleren
 • Leer moeilijke berichten over te brengen met het oog op verbetering

Stimuleer kennis- en ervarings- uitwisseling

Het delen van managementervaringen om collega’s te helpen projecten uit te voeren, problemen op te lossen of bezorgdheden te beheren, zorgt voor een collectief voordeel en stimuleert de samenhang in de groep. Niets is beter om de veerkracht van een groep te versterken.

 • Gebruik Collectieve Intelligentietools zoals “professionele co-ontwikkeling” of de “dubbele ronde”
 • Faciliteer workshops rond managementervaringen op een collaboratieve manier
 • Los problemen of spanningen op tussen leden van een team of tussen teams

Ontdek uw ToolBox

Lees verder