Wasabe: een uniek leerproces

Wake Up

Ontwakingsfase om de wil om te leren en te veranderen te stimuleren.

Persoonlijke veranderingsbereidheid check met betrekking tot de gevraagde wijziging.

Acknowledge

Bewustzijn van de waarde van verandering voor jezelf

Openheid voor nieuwe concepten en tools.

Strengthen

Collectieve versterking van nieuwe competenties.

Individueel engagement om nieuwe gewoontes te implementeren.

Apply

Toepassing van nieuwe tools en concepten.

Overdracht naar het dagelijkse werk.

Be

Transformeer de opgedane kennis en vaardigheden in nieuwe gewoontes door fieldcoaching.

Integreer een duurzame nieuwe mindset.

Wake-up: Wij zijn ervan overtuigd dat het leren van nieuwe gewoontes begint met een fase van ontwaking van deelnemers, om hun verlangen om te leren als het ware op te wekken en de behoefte aan verandering te stimuleren.

Acknowledge: Vervolgens is er een bewustwording nodig voor deelnemers om zich te openen voor nieuwe voorgestelde concepten.

Strenghten: de versterkingsfase consolideert de verworven vaardigheden.

Apply: we identificeren met de groep de beste manieren om de nieuwe tools en concepten dagelijks toe te passen.

BE: Aan het einde van de training helpen we deelnemers hun opgedane kennis om te zetten in gewoontes, zodat ze hun manier van zijn veranderen. We ondersteunen ze met fieldcoaching.