Individuele coaching


Onze aanpak is gebaseerd op volgende principes:

 

Verbetering van de prestaties, doelstellingen en doelen van een individu.
Openheid stimuleren voor persoonlijke kennis en ontwikkeling.
Verhoogd vermogen om oplossingen te vinden voor specifieke werkgerelateerde
Persoonlijke ontwikkeling van specifieke competenties met meer zelfvertrouwen tot gevolg.

We stellen coachingstrajecten voor op basis van de constellatie Coachee – Sponsor – Coach.

De sponsor is meestal de manager van de coachee die competenties, vaak in een nieuwe functie, moet ontwikkelen of versterken. De coach wordt door de sponsor op de hoogte gesteld van het door de coachee te bereiken doel. Een chemievergadering wordt gehouden tussen de coach en de coachee om na te gaan of er een goede fit is om samen te werken.

Zodra de doelstellingen in de constellatie zijn overeengekomen, begint het coachingstraject.

We stellen een Sigmund Potentieel Persoonlijkheidstest voor alvorens de coachingssessies worden gestart. De leerpunten uit deze normatieve test worden zeer op prijs gesteld en helpen bij het focussen op precieze en persoonlijke criteria om nieuwe competenties te verwerven.

Het coachingstraject begint met 5 coachingssessies van +/- 1u30 en is gebaseerd op de GROW-principes van John Whitmore (Goal – Reality – Opportunities – Will). De tijd tussen 2 sessies is gemiddeld 3 weken.

Zodra de 5e sessie is afgelopen, wordt een vergadering gehouden met de drie partijen om na te gaan of het doel op het veld al dan niet werd bereikt. Indien nodig worden aanvullende sessies ingepland.

Zodra het doel is bereikt, hebben we een afsluitende vergadering en staat de coachee klaar om zijn/ haar nieuwe verantwoordelijkheden op te nemen met volledig zelfvertrouwen.

Team Coaching


De voordelen van team coaching zijn divers:

 

Een nieuw team in de startblokken plaatsen en ze de beste tools aanreiken
Ondersteuning van een bestaand team om organisatorische problemen op te lossen
Versterken van de band tussen de teamleider en zijn / haar teamleden
Teamleden helpen hun piekperformance te bereiken
Een team voorbereiden en ondersteunen in veranderingstijden

We ondersteunen teams om hen te helpen nieuwe efficiënte gewoontes te verwerven en productiever te zijn. Wij beschouwen Collectieve Intelligentie als een onderliggende methodologie die individuen helpt om op een nieuwe manier samen te werken, waardoor een nooit eerder bereikt groepspotentieel wordt behaald.

Door middel van Collectieve Intelligentie creëren we met het team een ​​veilige en beveiligde omgeving. Dit garandeert de inclusie van alle teamleden en kwalitatief hoogwaardige uitwisselingen.

Team coaching kan worden overwogen wanneer een nieuw team wordt opgezet. Vervolgens wordt een team coachingstraject gedefinieerd, samen met 5 coachingssessies van een halve dag en een gemiddelde tijd van 3 weken daartussenin. Het traject is gebaseerd op het model van Tuckman, waarbij 4 typische fasen van een teamconstructie worden beschreven: Forming – Storming – Norming – Performing. Zodra het team de verschillende fasen heeft doorlopen, heeft het zijn kansen vermenigvuldigd om te slagen in zijn uitdagingen.

Team coaching wordt zeer op prijs gesteld wanneer een bestaand team worstelt met problemen. Demotivatie, gebrek aan vertrouwen, slechte besluitvormingsprocessen, geen duidelijke visie of strategie zijn enkele voorbeelden die worden aangekaart tijdens punctuele interventies voor teamcoaching. Wanneer teams worstelen met emotioneel beladen problemen, stellen we vaak de methodiek voor van dubbele rondes om een ​​positieve uitweg te vinden en een actieplan af te spreken.

Field Coaching


De voordelen van field coaching zijn specifiek

 

Ervoor zorgen dat nieuwe vaardigheden correct worden toegepast op de werkplek
Mensen ondersteunen in hun nieuwe rollen en versterken in hun competenties
Vertrouwen tonen in het team en helpen om nieuwe gewoontes aan te nemen in hun dagelijks werk
Tools en methodes finetunen en aanpassen aan de bedrijfscultuur

Nieuwe ervaringen worden vaak met enthousiasme verwelkomd. Als een trainingstraject is afgelopen is de overdracht naar de werkplek vaak niet eenvoudig. Mensen vallen gemakkelijk terug in hun oude gewoontes. Daar vult field coaching het traject perfect aan.

We ondersteunen teams bij het creëren van nieuwe gewoontes. Collectieve Intelligentie en Collaboratief Leiderschap leiden tot een verschuiving van oude gewoontes naar nieuwe manieren van samenwerken.

We coachen zowel de leider als zijn team wanneer zij hun vergaderingen organiseren. Wij zijn een klankbord om na te gaan of de juiste tools worden ingezet om de doelstellingen van het team te behalen.

We coachen tijdens 2 tot 5 vergaderingen, onmiddellijk na het trainingstraject.

We helpen het team om de juiste houdingen aan te nemen om de productiviteit, innovatie en besluitvorming te verhogen. Het collaterale voordeel is het individuele- en teamwelzijn. Dit natuurlijke bijproduct is een belangrijke bron voor teamcohesie dat het team naar een hoger niveau van Emotionele Intelligentie leidt, wat op zich de Collectieve Intelligentie voedt. De cirkel is rond.

Peer-to-peer-coaching


We stellen de aanpak van professionele co-ontwikkeling voor. Het werd in de jaren negentig in Canada ontwikkeld door A. Payette en C. Champagne.
Het opzetten van co-ontwikkelingsgroepen in uw organisatie heeft tal van voordelen:

 

RU lost adequaat actuele problemen op waar u nu voor staat (hoge ROI gegarandeerd)
U leer uit de expertise, fouten en probleemoplossende strategieën van anderen
U ontwikkelt het vermogen om meer transparant samen te werken met collega’s
U wordt efficiënter dankzij de zakelijke empathie van anderen
U leert hoe u kunt helpen en geholpen worden.
U leert hoe precieze en nuttige feedback te geven en te ontvangen

Professionele co-ontwikkeling is een collectieve leerpraktijk, uitgaande van de werksituaties van de deelnemers. Het laat toe, aan iedereen die betrokken is in zijn of haar professionele praktijk, vooruitgang te boeken. De groep als geheel ontwikkelt stelselmatig zijn niveau van Collectieve Intelligentie.

Een co-ontwikkelingsgroep brengt collega’s (6 tot 12 personen) met vergelijkbare functies en/of professioneel niveau (of die aan hetzelfde trainingstraject hebben deelgenomen) samen, vergezeld van een facilitator die in de methode is opgeleid. Ze ontmoeten elkaar gemiddeld 2 tot 3 uur per maand gedurende 6 tot 12 maanden.

Om beurt neemt elke deelnemer de rol van cliënt of consultant op zich. Een sessie (ongeveer 2 uur lang) is georganiseerd in zes stappen:

  1. De cliënt presenteert zijn / haar probleem (Preoccupatie, Probleem, of Project, de 3 “P’s”)
  2. De consultants stellen indringende vragen om het probleem te helpen begrijpen.
  3. Een contract voor zijn / haar doelstelling wordt bepaald en overeengekomen met de cliënt.
  4. De consultants delen hun kennis en ervaringen, stellen vragen om de cliënt dieper te laten denken, als een spiegel te fungeren en praktische suggesties te geven.
  5. Een samenvatting en een actieplan worden door de klant voorgesteld.
  6. Tijdens de zesde stap identificeren de klant en de consultants wat zij hebben geleerd van de sessie.

De rol van de facilitator omvat 4 aspecten:

  1. Hij garandeert de naleving van de methodologie.
  2. Hij zorgt ervoor dat de vertrouwelijkheid en integriteit van de cliënt worden gerespecteerd.
  3. Vóór de sessies formaliseert hij het verzoek van de cliënt, in samenwerking met deze laatste, om de vlotheid van het debat te vergemakkelijken.

Hij kan indien nodig extra trainingsmodules voorstellen.