WASABE Blog

New developments on Collaborative Leadership

Hoe stapsgewijs emotioneel vaardig worden?

Waardering en bewondering uiten kunt u leren. Uw gevoelens uit te spreken zonder verwijten of waarde-oordelen kunt u leren. Het is mogelijk om u verantwoordelijk op te stellen en vergevingsgezind te tonen op uw werk. Emotionele vaardigheden ontwikkelen is daarvoor de sleutel.

In hun boek “Emotioneel vaardig worden” stellen Claude Steiner en Paul Perry een praktisch plan voor om deze competentie te ontwikkelen. Bovendien vind je een autodiagnostiek waarbij je je eigen emotioneel bewustzijn kan meten.

Uitgaande van de Transactionele Analyse (TA) stellen de auteurs drie stadia voor in hun plan:

  1. Uw hart openstellen,
  2. Het emotionele landschap verkennen, en
  3. Verantwoordelijkheid nemen.

Elk stadium bestaat uit vier stappen, waardoor een route van twaalf basisvaardigheden ontstaat, die elk helder en uitgebreid worden beschreven.

In het eerste stadium gaat het om de vaardigheden om strooks geven, om strooks vragen, strooks accepteren en afwijzen, en uzelf strooks geven.

In het tweede stadium om de vaardigheden met betrekking tot actie/gevoel-statements: actie/gevoel-statements accepteren, onze intuïtieve gevoelens uiten en een intuïtie erkennen.

Het boek bereikt de grootste diepgang bij het bespreken van de vaardigheden van stadium drie: verantwoordelijkheid nemen. De vier vaardigheden zijn: verontschuldiging voor onze fouten, verontschuldiging accepteren of afwijzen, om vergeving vragen en vergeving schenken of weigeren.

Ik acht dit boek als één van de bouwstenen voor wie met emotionele intelligentie aan de slag wil gaan.

Didier

Bron: Emotioneel vaardig worden Een persoonlijke cursus om emotioneel intelligent te worden, Steiner Claude, Perry Paul, vert. Brinkman Sophie, De Arbeiders Pers (A P), 1e druk 1998 ISBN: 9789029537308.