Bewustzijn

Inzicht in uw behoeften, uw mensen en processen, uw sterke en zwakke punten, uw uitdagingen, uw visie, missie, waarden en doelen.

 

Tools: Kanban, Force Field Analysis, Bales Interaction Process, Ishikawa, Veranderingsbereidheid Analyse

In Awareness willen we graag een goed begrip opdoen van:

 • Waar bent u nu? Welke resultaten behaalt u? Met welke uitdagingen wordt u geconfronteerd?
 • Waar wilt u heen? Welke resultaten bereikt u in de gewenste situatie? Met welke uitdagingen wordt u dan geconfronteerd?
 • Beschikken uw mensen over de vaardigheden, kennis en processen om te slagen?
 • Wat zijn de drijvende en beperkende krachten die uw vooruitgang beïnvloeden?
 • Hoe ondersteunen uw visie, missie en waarden de veranderingsuitdaging?
 • Wat zijn uw operationele doelstellingen op korte, middellange en lange termijn, de lacunes die moeten worden ingevuld?

Doorbraak

Bepaal het speelveld
Identificeer de hiaten
Vind samen creatieve oplossingen

 

Tools: mindmapping, lateraal denken, logische niveaus, imagineering, Collectieve Intelligentie, dubbele ronde

In Breakthrough openen we alle grenzen voor creatieve geesten om de beste ideeën te laten ontstaan. Daarom zullen we, samen met u, volgende stappen doorlopen:

 • Identificeer gebieden die moeten worden ontwikkeld
 • Daag alle niveaus uit die beïnvloed worden door de verandering: omgeving, gedrag, competenties, overtuigingen, identiteit, doel.
 • Organiseer collectieve creativiteitssessies
 • Definieer de meest waardevolle acties om de operationele doelen te bereiken

Co-design

Ontwerp, rekening houdend met de verleden, huidige en toekomstige cultuur
Co-design met de stakeholders
Co-creëer het ontwikkelingstraject

 

Tools: Design Thinking, Collectieve Intelligentie, WOOP

In de ontwerpfase conceptualiseren we de weg die we moeten volgen om de gewenste situatie te bereiken :

 • Definieer bouwstenen en implementatiestructuur
 • Co-creëer het verandertraject en stippel de belangrijke mijlpalen uit
 • Bepaal mogelijke obstakels en plan acties om ze te overwinnen
 • Ontwerp leeractiviteiten en plan praktijkscenario’s
 • Reviseer en finaliseer het programma
 • Deel met de belangrijkste stakeholders voor de uiteindelijke go-live

Levering

Exploreer concepten en ideeën
Deel kennis en expertise
Leer nieuwe vaardigheden, processen en technieken

Wij leveren verandering dankzij :

 • Leerervaringen in Collectieve Intelligentie
 • Executive coaching
 • Individuele coaching
 • Teamcoaching
 • Coaching op het veld
 • Team Thinking-activiteiten
 • Gewoonteverandering sessies

Integratie

Integreer kennis op alle niveaus,
Transfereer trainingsinhoud naar de werkplek,
Verbeter en verhoog prestaties

 

Tools: Collectieve Intelligentie, coaching, veldcoaching, thematische blog-reminders

We versterken de ontwikkeling van nieuwe gewoontes aan de hand van volgende aandachtspunten:

 • Een sterke Wake-Up and Acknowledge-fase creëren alvorens nieuwe competenties te ontwikkelen
 • De vinger aan de pols houden van de dagelijkse realiteit van de deelnemers gedurende het hele leertraject
 • Individuele implicatiemap opstellen
 • Individuele- en fieldcoaching ter ondersteuning om nieuwe gewoontes te verankeren
 • Successen vieren
 • Interviews na 1 jaar implementatie

Recente interventies

Alle bedrijven en organisaties zijn uniek. We hebben geen off-the-shelf oplossingen, wel ervaring in talrijke industrieën en problematieken. Voorbeelden van enkele recente uitdagingen die we met de klant succesvol hebben aangepakt:

“We moeten onze vergadercultuur veranderen: we hebben te veel vergaderingen, een slecht besluitvormingsproces en mensen hebben het gevoel dat ze hun tijd verliezen.”

“We hebben besloten telewerk te implementeren, maar noch het personeel noch de betrokken medewerkers zijn er klaar voor.”

“Onze digitale afdeling groeit van 10 tot 30 mensen. We moeten nieuwe manieren van samenwerken definiëren. Met de meerderheid van de digital natives willen we een vlakke structuur behouden.”

“We moeten ons strategisch plan voor 2020-2025 opstellen. We willen iedereen aan boord hebben.”

“We willen graag zelfsturende teams creëren. Mensen moeten operationele problemen meer autonoom oplossen. We denken dat er een hoog potentieel aan Collectieve Intelligentie is”