Onze trainingen zijn op de volgende principes gebaseerd:

Daadkrachtig pragmatische aanpak

 

Training gericht op onmiddellijke implementatie

 

Ontwikkeling van nieuwe gewoontes om de geïntegreerde concepten te verankeren

 

Uitwisseling van ervaringen tussen deelnemers

 

Gepassioneerde en boeiende trainers

 

Vóór elk trainingstraject leren we u kennen en identificeren we uw behoeften.

Samen bepalen we het meest geschikte trainingstraject.

 

De oefeningen en scenario’s zijn afkomstig van uw teams: alvorens de training uit te werken interviewen we enkele deelnemers om hun zorgen en moeilijkheden te kennen, in verband met het thema van de training.

 

Tijdens de training kunnen deelnemers op elk moment een verzoek tot oefening indienen in verband met hun huidige realiteit op de werkvloer.

Training thema’s
De 7 kerncompetenties van collaboratief leiderschap:

Faciliteer Collectieve Intelligentie
Ontplooi je tot leider en leid je team
Identificeer en beheers emoties
Stuur en ondersteun verandering
Bevorder collaboratieve innovatie
Schep een dagelijkse feedback-cultuur
Stimuleer kennis- en ervaringsuitwisseling

U hebt een specifieke behoefte, neem contact op met ons! Samen zullen we uw noden bespreken en uw specifiek trainingstraject uitstippelen.

Elk onderwerp wordt op maat uitgewerkt.

Elk onderwerp wordt grondig geanalyseerd door onze teams.

We integreren de nieuwste modellen en ontwikkelingen uit de gedragspsychologie, neurowetenschappen en aanverwante domeinen.

Voorbeelden van recente trainingen

Faciliteer Collectieve Intelligentie

 • Collectieve Intelligentie Fundamenten
 • Vergaderingen en Workshops in Collectieve Intelligentie
 • Besluitvorming met Collectieve Intelligentie
 • Collectieve Intelligentie Faciliteren

Ontplooi je tot leider en leid je team

 • Assertiviteit
 • Efficiënte Meetings Aansturen
 • Presentation Skills – Design
 • Presentation Skills – Animatie
 • Conflict Hantering
 • Time Management
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • NLP Leiderschap
 • Train the Trainer
 • Train the Coach

Identificeer en beheers emoties

 • Emotionele Intelligentie begrijpen en ontwikkelen
 • Leiden met Emotionele Intelligentie
 • Emotionele Intelligentie in Conflict Hantering

Stuur en ondersteun verandering

 • Zelfleiderschap voor verandering
 • Mijn team door verandering leiden
 • Change Agent worden
 • Veranker jezelf in tijden van Verandering (NLP)
 • New Ways of Working

Bevorder collaboratieve innovatie

 • Innoveer met Collectieve Intelligentie
 • Het Imagineering Proces

Schep een dagelijkse feedback-cultuur

 • Feedback en Feedforward
 • Performance Interview
 • Intergenerationele Communicatie

Stimuleer kennis- en ervaringsuitwisseling

 • Ik, in jouw schoenen
 • Professionele Co-Ontwikkeling
 • Manager Coach
 • Reverse Coaching
 • Mentoring